PROSJEKTERING

Ventilasjon, kjøling og varme er de vanligste entreprisene, men vi har også bred erfaring med generalentrepriser. 
Prosjektering av tekniske anlegg bør startes på så tidlig som mulig, gjerne i forbindelse med forprosjekteringen, eller utformingen av selve bygget.

Ta kontakt med oss hvis du har planer om å bygge nytt.

Tom Bergli Daglig Leder/Prosjektleder Tlf: 95775747

Knut Holte Prosjektleder TLf: 90685087